Прием след VII клас

Прием след VII клас

Прием след VII клас

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. Примерна информация... 

Списък на приетите ученици за тази година

Необходими документи за постъпване в ОбУ "Св. Св. Кирил и методий"

Балообразуващи предмети:
- Удвоената оценка от НВО по БЕЛ
- Удвоената оценка от НВО по Математика
- Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование
- Оценката по Чужд език от Свидетелството за основно образование