I - IX клас

I - IX клас

Начален етап:

I клас - 22 ученици;  II клас - 14 ученици;  III клас - 13 ученици; IV клас - 12 ученици; 

Прогимназиален етап:

V  клас - 14 ученици;   VI клас - 18 ученици;   VII клас - 17 ученици; 

Първи гимназиален етап:

VIII клас - 12 ученици; IX - 7 ученици;