I - X клас

I - X клас

Начален етап:

I клас - 11 ученици; II клас - 19 ученици;    IV клас - 21 ученици;

Прогимназиален етап:

V  клас - 14 ученици;   VI клас - 12 ученици;   VII клас - 13 ученици; 

Първи гимназиален етап:

VIII клас - 10 ученици; IX - 14 ученици;  X клас - 11 ученици