Прием в I клас

Прием в I клас

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете.

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване в ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий""

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;