Паралелки

I - X клас

През учебната 2023-2024 година в училището се обучават 125 ученици от I до X клас.

Научи повече