Паралелки

I - X клас

През учебната 2022-2023 година в училището се обучават 133 ученици от I до X клас.

Научи повече